• youtube
  • facebook

Bản Úm 1 và 2 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16

Ngày 23/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2328/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Yên.

Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân xã Huy Thượng (Phù Yên).

Theo đó, tiếp tục hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong 10 ngày để phòng, chống dịch bệnh đối với huyện Phù Yên bắt đầu từ 0h ngày 24/9/2021. Các bản Úm 1, Úm 2, xã Huy Thượng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg  đối với các bản Ban, Tân Ban, xã Huy Thượng; bản Thải Hạ cũ, xã Mường Thải và bản Suối Bương, xã Kim Bon. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 19/CT-TTg đối với 27 xã, thị trấn của huyện Phù Yên trừ các địa phương đã nêu trên.

UBND tỉnh giao đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phù Yên tổ chức triển khai các hoạt động giãn cách xã hội trên địa bàn huyện, đảm bảo thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

create

Khải Hoàn / www.baosonla.org.vn

Nguồn: http://baosonla.org.vn/vi/bai-viet/ban-um-1-va-2-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-16-43625

Short URL: http://sonla.tintuc.vn/viewID/1190515