• youtube
  • facebook

Quản lý chặt công dân trở về từ các tỉnh miền Nam

Ngày 27/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Phù Yên đã tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Phù Yên.      

Tính đến ngày 27/9, huyện Phù Yên có 6 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Các xã, thị trấn cơ bản chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 14 của UBND huyện; các nhà máy, xí nghiệp cơ bản đảm bảo các phương án phòng chống dịch Covid-19. Việc triển khai lán trại cách ly tập trung đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra. Đã có 24/24 trường phổ thông tại 18 xã triển khai học tập trung, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 94%. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, rà soát, lập danh sách được 650 công dân đi lao động tại các tỉnh miền Nam, có đầy đủ thông tin, chuyển Công an huyện xác minh được 259 người.            

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung về: Bổ sung lán trại, công trình phụ để hoàn thành các khu cách ly tập trung; kế hoạch tiêm chủng vắc xin; công tác đón công dân; kế hoạch phân loại, lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân từ các địa phương khác trở về.           

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục nắm chắc, quản lý chặt công dân trở về từ các tỉnh miền Nam và tỉnh Hà Nam; Trung tâm Y tế huyện ban hành văn bản hướng dẫn đối với từng khu cách ly tại các xã, thị trấn; tuyên truyền, vận động nhân dân không chủ quan, lơ là, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới...

 

create

Tâm Hạnh / baosonla.org.vn

Nguồn: http://baosonla.org.vn/vi/bai-viet/quan-ly-chat-cong-dan-tro-ve-tu-cac-tinh-mien-nam-43689

Short URL: http://sonla.tintuc.vn/viewID/1194911