• youtube
  • facebook

Tăng cường rà soát, nắm chắc công dân trở về địa phương

Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Phù Yên đã họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện sau 1 tuần nới lỏng giãn cách xã hội và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 27 xã, thị trấn trong huyện.

Họp bàn giải pháp sau giãn cách xã hội.          

Hiện nay, huyện Phù Yên có trên 15.000 công dân đi lao động ngoài tỉnh chưa trở về; gần 2.300 công dân tại các tỉnh có dịch đăng ký trở về địa phương trong tháng 9. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã tập trung chỉ đạo, chuẩn bị được 13 khu cách ly tập trung của huyện; các xã, thị trấn chuẩn bị 215 phòng tại nhà văn hóa các bản, tiểu khu và điểm trường; hoàn thành 680 lán trại tập trung, phấn đấu đến hết tháng 9 sẽ hoàn thành 1.000 lán, trại. Dự kiến các khu cách ly tập trung sau khi hoàn thành sẽ tiếp nhận được khoảng 2.500 người.          

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số nội dung về: Việc nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn huyện; giữ nguyên 2 chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ tại xã Huy Thượng; hỗ trợ 100 hộ dân của 4 bản: Tân Ban, Ban, Úm 1, Úm 2 (xã Huy Thượng) khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội; cần có danh mục các cửa hàng được phép mở sau giãn cách để có biện pháp kiểm soát; công tác quản lý công dân tại các khu lán trại; công tác tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm...           

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện thống nhất đề xuất với tỉnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ huyện Phù Yên. Riêng 4 bản: Tân Ban, bản Ban, Úm 1, Úm 2 (Huy Thượng) tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16; bản Thải Hạ cũ (xã Mường Thải) và bản Suối Bương (xã Kim Bon) sẽ áp dụng Chỉ thị 15. Thời gian áp dụng là 10 ngày, bắt đầu từ 00h ngày 24/9/2021. Các xã, thị trấn tăng cường rà soát, nắm chắc công dân trở về địa phương; chuẩn bị các phương án phù hợp với diễn biến tình hình, đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất đáp ứng việc cách ly tập trung.

create

Tâm Hạnh / baosonla.org.vn

Nguồn: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tang-cuong-ra-soat-nam-chac-cong-dan-tro-ve-dia-phuong-43631

Short URL: http://sonla.tintuc.vn/viewID/1192526