• youtube
  • facebook

Lào Cai có 19 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Trong những năm qua, công tác tôn vinh nghệ nhân lĩnh vực văn hóa phi vật thể đã được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm.

Hiện toàn tỉnh Lào Cai đã có 19 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nhà nước Nghệ nhân ưu tú, các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đã tích cực thực hiện tuyên truyền; mở lớp trao truyền các giá trị văn hóa diễn ra tại cộng đồng; tập hợp các con, cháu trong gia đình và trong thôn, bản tham gia vào lớp học dân ca, dân vũ, học chữ Nôm Dao, hoạt động lễ hội truyền thống…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đặc biệt, trong số đó còn có các nghệ nhân đã xuất bản nhiều sách về văn hóa dân gian, dân tộc hoặc soạn thảo giáo án để giảng dạy, viết các chuyên đề, chuyên sâu nhằm mục đích bảo tồn lâu dài những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú là sự tôn vinh, động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân đang lưu giữ, trao truyền và thực hành phổ biến di sản văn hóa phi vật thể, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong cộng đồng.

create

Vân Anh - Ngọc Dương / laocaitv.vn

Short URL: http://sonla.tintuc.vn/viewID/480907